Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna – podsumowanie szkoleń regionalnych

Natura 2000 a turystyka > Publikacje > Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna – podsumowanie szkoleń regionalnych

 

SZKOLENIA REGIONALNE „NATURA 2000 A TURYSTYKA WODNA I NADWODNA”

RAPORT I WNIOSKI

(grudzień 2011)

Ogólnopolskie szkolenia regionalne „Natura 2000 a turystyka wodna i nadwodna” to przedsięwzięcie, które zostało zaplanowane i zrealizowane w ramach projektu Instytutu na rzecz Ekorozwoju (InE) pt. „Szerokie wody Natury 2000”. Odbyły się one we wrześniu i październiku 2011 roku; termin przeprowadzenia szkoleń był ściśle związany z aktywnością branży turystycznej i zdeterminowany przez sezonowość turystyki.

Szkolenia były bezpłatne; sfinansowane przez NFOŚiGW.

Niniejszy raport dotyczy podsumowania doświadczeń z ich przygotowania, przebiegu oraz przedstawia wnioski merytoryczne.

 

PODSUMOWANIE SZKOLEŃ REGIONALNYCH

NATURA 2000 A TURYSTYKA WODNA I NADWODNA

Autor: Jolanta Kamieniecka , specjalista ds. turystyki

Spis treści:

  1. Koncepcja
  2. Założenia i metodyka
  3. Przebieg i efekty
  4. Wnioski
  5. Podsumowanie końcowe
  6. Materiały do pobrania

Instytut na rzecz Ekorozwoju
Warszawa 2012

 

 

tytuł pracy, obszar Natura 2000, którego dotyczy, rodzaj obszaru, województwo w którym leży dany obszar, rodzaj pracy.